Tevbe 75-76

TEVBE_SURESI_75-76 zenginlik cimrilik lutuf kerem

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

Onlardan kimi de, Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz sâlihlerden olacağız! diye Allah’a and içti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince, onda cimrilik edip Allah’ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. 

Tevbe Sûresi 75-76

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s